CryptoKursy.pl - Zasady Użytkowania

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Te informacje są dostarczane przez CryptoKursy.pl, a my staramy się zachować te informacje datę i poprawność, nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, o kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strona internetowa lub informacje, produkty, usługi lub powiązane grafiki zawarte na stronie internetowej dowolny cel. Wszelkie poleganie na takich informacjach jest zatem ściśle na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym, bez ograniczeń, pośrednie lub straty lub szkód wynikowych, a także wszelkich strat lub szkód wynikających z utraty danych lubzyski wynikające z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Za pośrednictwem tej strony można łączyć się z innymi stronami, które nie są pod kontrolą z CryptoKursy.pl. Nie mamy kontroli nad charakterem, zawartością i dostępnością tych witryn. Włączenie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub akceptację poglądów wyrażone w nich.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała sprawnie. Jednak CryptoKursy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za tymczasowo niedostępną stronę internetową do kwestii technicznych będących pozostających poza naszą kontrolą.

Copyright © 2018 CryptoKursy.pl.
Sitemap