Cryptocurrencies: 3037 / Markets: 15769 Market Cap: 24h Vol:
2019-04-05 06:19:10

Blockchain

Przez długie lata byliśmy zależni od różnych pośredników, bez których nie mogliśmy funkcjonować zarówno na przykład w świecie finansowym – banki, jak administracyjnym – administracja publiczna. To te instytucje stanowiły jedyne źródło prawdy, które mogło potwierdzić naszą tożsamość, potwierdzić stan naszych oszczędności oraz zapewnić obsługę płatności. Tak wszyscy do tego się przyzwyczailiśmy, że można by się było zastanowić, czy pomimo niedogodności z tym związanych, których doświadczamy na co dzień to komuś przeszkadza i dlaczego? 

Otóż problemem jest to, że taki scentralizowany pośrednik jest tylko de facto jeden i ktoś chciałby doprowadzić do kompletnego i załamania się wykorzystywanych obecnie rozwiązań w tych obszarach wystarczy zakłócić działanie jedynie tego jedynego pośrednika. Można to zrobić celowo lub niemyślenie poprzez uszkodzenie rejestru, zaginięcie rejestru, pomyłki przy wprowadzaniu danych oraz kradzież tożsamości.

Czy zatem nie da się stworzyć takiego rozwiązania, które nie będzie miało wspomnianych wyżej problemów? Oczywiście, że tak i rozwiązaniem może być w tym przypadku blockchain. To metoda pozwalająca rejestrować transakcje pomiędzy poszczególnymi użytkownikami, którzy używając jej nie muszą polegać na żadnej osobie postronnej lub centralnym rejestrze.

Istotą blockchain jest utrzymanie wspólnej rejestru (księga) transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach, stanowiący zbiór wszystkich zrealizowanych transakcji. Technologia ta nosi nazwę DLT – Distributed Ledger Technology. Rozwiązanie to wykorzystuje sieć peer-to-peer i nie potrzebuje do swojego działania centralnych komputerów, systemów zarządzających i weryfikujących transakcje.
Ta technologia świetnie nadaje się między innymi do:

  • rozliczania transakcji kupna-sprzedaży energii pomiędzy prosumentami a ich klientami, odbiorcami energii, również rozproszonymi np. samochodami elektrycznymi,
  • obsługę systemów głosowania – śledzenie oddanych głosów wraz z opartą na kryptografii weryfikacją tożsamości uczestników procesu,
  • tworzenie platform umożliwiających bezpieczną identyfikację osób w cyfrowym świecie, w tym obsługę procesów uwierzytelniania w różnego rodzaju usługach sieciowych,
  • zarządzanie urządzeniami „internet of things” – rozproszony rejestr umożliwić ma bezpieczną komunikację pomiędzy autonomicznymi przedmiotami,
  • budowanie rejestrów praw własności intelektualnej, przypisywanie autorstwa treści – od rejestrów patentowych do zastosowania w bazach publikacji naukowych,
  • tworzenie repozytoriów dokumentów z kryptograficzną weryfikacją stron kontraktów.

Źródło: https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2018/12/blockchain.html