Cryptocurrencies: 3037 / Markets: 15769 Market Cap: 24h Vol:

Regulamin

Jest to umowa ("umowa użytkownika" lub "umowa") między CryptoKursy.pl ("my", "nasza", "nas") a użytkownikiem. Ta umowa określa warunki korzystania z witryny CryptoKursy.pl i usługi - które obejmują nasze fora i bezpośrednie wiadomości. Ta umowa ma na celu zachęcić uczciwe i tolerancyjne miejsce na pomysły, ludzi, linki i dyskusje.

Ta umowa jest umową prawną między Tobą a nami. Potwierdzasz, że przeczytałeś,zrozumiałe i zgadzają się być związani warunkami tej umowy. Jeśli nie wyrażasz na to zgody zgoda, nie powinieneś używać CryptoKursy.pl. Proszę zapoznać się z Prywatnością CryptoKursy.pl Zasady też - wyjaśnia, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane.

Bez uprzedzenia i w dowolnym czasie możemy, z powodu naruszenia niniejszej umowy lub w przypadku jakichkolwiek innych z naszego wyboru: (1) zawiesić dostęp do CryptoKursy.pl, (2) zawiesić lub zakończyć Twoje Konto lub subskrypcja i / lub (3) usuń wszystkie swoje Treści użytkownika z forów CryptoKursy.pl.

Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie korzystanie z Usług za pomocą swojej nazwy użytkownika i hasła, bez względu na to, czy Użytkownik nie korzysta z niego ani nie korzysta z Twojej nazwy użytkownika i hasła. Jesteś odpowiedzialny do ochrony i zabezpieczenia Twojej nazwy użytkownika i hasła przed nieautoryzowanym użyciem. Jeśli wierzysz nastąpiło naruszenie bezpieczeństwa Twojej nazwy użytkownika, powinieneś powiadomić CryptoKursy.pl. CryptoKursy.pl, według własnego uznania, zastrzega sobie prawo do odmowy zgody użytkownika użyj dowolnej konkretnej nazwy użytkownika i / lub hasła. Nie wolno podrabiać ani próbować podszywać się pod innego użytkownika lub używać lub próbować użyć nazwy użytkownika innego użytkownika lub hasło i wszelkie takie działania mogą skutkować podjęciem kroków prawnych, w tym ścigania karnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zbierania statystyk, a korzystanie z Usługi oznacza, że wyrażasz na to zgodę.

CryptoKursy.pl jest zaprojektowany i obsługiwany wyłącznie do użytku osobistego. Nie możesz użyć CryptoKursy.pl aby złamać prawo, naruszyć prywatność danej osoby lub naruszyć jakąkolwiek osobę lub podmiot własność intelektualna lub jakiekolwiek inne prawa własności.

CryptoKursy.pl jest przeznaczony do uzyskiwania informacji odnośnie rynku kryptowalut. Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne decyzje podejmowane w oparciu o informacje zawarte w serwisie.

CryptoKursy.pl nie stanowi rynku dla jakichkolwiek towarów lub usług. Z tego powodu, Wszelkie transakcje, które podejmiesz, są wyłącznie Twoją odpowiedzialnością, więc bądź ostrożny.

Nie możesz używać CryptoKursy.pl do przeprowadzania transakcji dotyczących nielegalnych towarów lub usług.

Aby skorzystać z CryptoKursy.pl, musisz utworzyć konto, które zawiera nazwę użytkownika i hasło ("Twoje konto") oraz, jeśli chcesz móc zresetować hasło lub skontaktować się z nami Ty też, adres e-mail. Oczywiście możesz także przeglądać CryptoKursy.pl bez logowania

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za informacje związane z Twoim Kontem i cokolwiek, co dzieje się w związku z Twoim kontem.

Użytkownik nie może licencjonować, przenosić, sprzedawać ani cedować swojego konta bez naszej pisemnej zgody.

Zachowujesz prawa do treści lub informacji objętych prawami autorskimi, które przesyłasz do CryptoKursy.pl ("treść użytkownika"), z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej.

Przesyłając zawartość użytkownika do CryptoKursy.pl, udzielasz nam bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalna, niewyłączna, nieograniczona, ogólnoświatowa licencja na reprodukcję, przygotowanie pochodnej działa, rozpowszechnia kopie, wykonuje lub publicznie wyświetla zawartość użytkownika w dowolnym medium i dla w dowolnym celu, w tym w celach komercyjnych, i upoważnić innych do tego.

Zgadzasz się, że masz prawo do przesłania cokolwiek, co publikujesz i treści użytkownika nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych ani innych osobistych lub zastrzeżonych praw do każda inna strona.

Zapoznaj się z Polityką prywatności CryptoKursy.pl, aby uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób możemy użyć lub udostępniać informacje przesłane przez Ciebie lub zebrane od Ciebie.

Nie bierzemy na siebie żadnej odpowiedzialności, nie popieramy w sposób wyraźny ani domniemany, i nie zakładamy wszelka odpowiedzialność za treść użytkownika przesłaną przez użytkownika do CryptoKursy.pl.

Ani CryptoKursy.pl, ani żaden z naszych dostawców danych ani podmiotów stowarzyszonych nie wyraża żadnych gwarancji lub dorozumiane, co do dokładności, adekwatności, jakości lub przydatności do określonego celu Informacje lub Usługi do określonego celu lub użytkowania i wszystkie takie gwarancje są wyraźnie wykluczone w najszerszym zakresie, że takie gwarancje mogą zostać wyłączone z mocy prawa. Ty ponosisz wszelkie ryzyko wynikające z jakichkolwiek zastosowań lub wyników użycia jakichkolwiek informacji. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie poprawności integralność jakichkolwiek Informacji otrzymanych przez Internet. Ani CryptoKursy.pl ani jego Dostawcy danych lub podmioty stowarzyszone ponoszą odpowiedzialność za wszelkie koszty, straty lub szkody wynikające z lub związane z dostępnością lub treścią Usług. Usługi lub jakaś ich część nie  stanowią ofertę lub zachęty do sprzedaży inwestycji w dowolnej jurysdykcji.

Nieodwołalnie zabezpieczasz CryptoKursy.pl oraz jego Dostawców danych i podmioty stowarzyszone przed i przeciw wszelkie straty, szkody i koszty poniesione przez CryptoKursy.pl, wszelkie Dane  Dostawcy lub podmioty z dowolnego rodzaju wynikające z lub w związku z użytkowaniem, dostarczanie lub rozpowszechnianie Informacji lub jakiejkolwiek części lub Usług lub jakiejkolwiek części lub w inny sposób jakiekolwiek powstanie w związku z jakimkolwiek naruszeniem niniejszej Umowy przez Ciebie.

Ze względu na liczbę źródeł z których korzysta CryptoKursy.pl pochodzi treść i charakter elektroniczna dystrybucja za pośrednictwem Internetu nie ma CryptoKursy.pl ani żadnych jego Danych Dostawcy lub podmioty stowarzyszone nie ponoszą żadnej odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy są to umowy kontraktowe czy deliktowe) za jakiekolwiek straty, koszty lub szkody wynikające z lub związane z wykorzystaniem lub niemożnością korzystania z jakichkolwiek informacji zawartych w Usługi lub świadczenie Usług w najpełniejszym zakresie, w jakim taka odpowiedzialność może być być wykluczonym lub unikniętym przez prawo i w żadnym wypadku CryptoKursy.pl nie ponosi odpowiedzialności za utracone   zyski lub pośrednie, przypadkowe, specjalne, karne lub wtórne szkody wynikające z lub w związku z Usługami lub dostarczaniem Informacji. CryptoKursy.pl sprawia, że ​​nie gwarancja, że ​​Usługa jest wolna od infekcji wirusami lub cokolwiek innego, co ma właściwości zanieczyszczające lub niszczące.

CryptoKursy.pl to miejsce z wieloma hiperlinkami stron trzecich opublikowanymi przez użytkowników takich jak Ty. My nie jesteśmy odpowiada za treści lub działania stron internetowych lub usług stron trzecich związanych z opublikowane linki. Zgadzasz się wziąć wyłączną odpowiedzialność prawną za wszelkie linki, które publikujesz, i żadne z nich niniejsza umowa ani nasza polityka prywatności nie odnosi się do jakichkolwiek treści na innych powiązanych z nimi stronach internetowych spinki do mankietów. Powinieneś zapoznać się z warunkami i polityką prywatności innych stron internetowych w celu zrozumienia Twoje prawa.

Zgadzasz się również przestrzegać zasad dotyczących treści CryptoKursy.pl. Te wytyczne mają na celu dbanie o bezpieczeństwo użytkowników serwisu.

Nie wolno zamieszczać żadnych grafik, tekstów, fotografii, obrazów, wideo, audio lub innych materiałów, które my uznają za śmieci lub spam. Zaśmiecanie CryptoKursy.pl tym rodzajem treści zmniejsza jakość doświadczenia CryptoKursy.pl dla innych. Zastrzegamy sobie prawo do ustalenia, co spam jest i usunąć go dla dobra użytkowników. Jeśli uważasz, że treść została usunięta nieuczciwie masz szansę wysłać nam wiadomość e-mail z uzasadnieniem. Nie możesz publikować własnych  linki partnerskie na stronie.

Zgadzasz się nie przerywać podawania CryptoKursy.pl, wprowadzać złośliwego kodu na CryptoKursy.pl, utrudniać innym korzystanie z CryptoKursy.pl z powodu twojego działania lub pomóc komukolwiek w niewłaściwym wykorzystaniu CryptoKursy.pl.

Serwis CryptoKursy.pl nie jest skierowany do osób w wieku poniżej 13 lat, a CryptoKursy.pl tego nie robi  świadomie zbierać wszelkie dane osobowe od takich osób. Jeśli wiesz, że użytkownik pod  ma 13 lat CryptoKursy.pl, prosimy skontaktuj się z nami.

CryptoKursy.pl, według własnego uznania zapewniamy usługi, w tym między innymi serwisy informacyjne i informacyjne. Użytkownik zgadza się przestrzegać warunków nałożonych na korzystanie z niego usług, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania i innymi usługami. Usługi te mogą być poza naszą kontrolą lub być świadczone przez stronę trzecią, w przypadku której my nie może wziąć odpowiedzialności za ich zawartość, lub za jakiekolwiek opóźnienia, przerwy lub błędy w postanowienia dotyczące tych dodatkowych usług, pod warunkiem, że zastosowaliśmy się do należytej staranności i staranność w doborze takich dostawców.

Niektóre dane dostępne w naszych serwisach stanowią własność intelektualną odpowiednich wiadomości i dostawcę usług informacyjnych lub stron trzecich, które dostarczają takie dane do odpowiedniej usługi dostawca lub my. Dane są chronione prawami autorskimi i innymi prawami intelektualnymi  prawa własności pozostają w gestii dostawcy usług informatycznych lub strony trzeciej lub nas, jako dostawcy może być przypadek.

Dane są dostarczane "tak jak jest". My, żaden dostawca usług informacyjnych lub jakakolwiek strona trzecia, nie możemy tego zrobić odpowiadać przed Tobą lub osobą trzecią za straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie lub wtórne, wynikające z (i) wszelkich niedokładności lub niekompletności lub opóźnień, przerw, błędów lub pominięcia w dostarczaniu danych lub innych informacji dostarczanych za pośrednictwem naszego serwisu usług lub (ii) wszelkich podjętych decyzji lub działań podjętych przez użytkownika lub dowolną stronę trzecią dane. My, żaden dostawca usług informacyjnych ani żadna strona trzecia nie ponosimy odpowiedzialności za straty przychodów, utraconych zysków lub karnych, pośrednich, wynikowych, specjalnych lub podobnych szkody, niezależnie od tego, czy są to umowy, czynne lub inne, nawet jeśli zostały powiadomione o możliwości takich szkód poniesionych przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

W przypadku, gdy informacje obejmują dane dotyczące cen lub wydajności, dane w nich zawarte mają zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł. Obliczenia danych nie są gwarantowane przez żadne dostawcę usług informatycznych, strony trzeciej, nas lub jakichkolwiek podmiotów stowarzyszonych i może nie być kompletna. Ani my, ani żaden dostawca usług informacyjnych, ani żadna strona trzecia nie daje żadnych gwarancji co do dokładność, adekwatność, jakość lub przydatność, ponadczasowy, nienaruszający praw, tytuł, jakiejkolwiek informacji do określonego celu lub użytkowania i wszystkie takie gwarancje są wyraźnie wyłączone w najpełniejszy sposób zakresu, w jakim takie gwarancje mogą zostać wyłączone z mocy prawa. Ponosisz całe ryzyko z jakiegokolwiek użycia lub rezultatów używając jakichkolwiek informacji. Jesteś odpowiedzialny za potwierdzenie integralności wszelkich informacji otrzymane przez Internet.

Przekazywanie danych może podlegać arbitralnym opóźnieniom, które są poza naszą kontrolą, co może opóźnić zapis naszych usług i realizacji Twoich zamówień. Przyjmujesz do wiadomości, że ani my, ani żaden dostawca usług informacyjnych, ani żadna strona trzecia nie będzie odpowiedzialna wobec ciebie lub jakiejkolwiek strony trzeciej za wszelkie straty wynikające z takiego opóźnienia.

W żadnym wypadku my, żaden dostawca informacji lub strona trzecia nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje straty, w tym między innymi szkody szczególne, przypadkowe, bezpośrednie lub pośrednie wynikające z opóźnienie lub utrata korzystania z naszych usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera, oprogramowanie, modem, telefon lub inną własność wynikającą z korzystania z naszych usług.

Wszelkie roszczenia lub spory między Tobą a nami wynikające z lub związane z niniejszą umową użytkownika, w całości lub w części, podlegają prawu i jurysdykcji Sądów Powszechnych na terenie Polski.

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszej umowy użytkownika zostanie uznane za nieważne lub nieegzekwowalne, takie postanowienie będzie zmodyfikowane w stopniu niezbędnym do nadania mu mocy wykonawczej bez utraty zamiaru. Jeśli nie ma takich modyfikacja jest możliwa, postanowienie to zostanie oddzielone od reszty tej umowy.

Ta umowa użytkownika to cała umowa między Tobą a nami dotycząca CryptoKursy.pl. To zastępuje wszystkie wcześniejsze lub równoczesne umowy między Tobą a nami. Możemy zmienić tego użytkownika umowa w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzimy zmiany do tej umowy, które mają istotny wpływ na twoje prawa, powiadomimy o tym z wyprzedzeniem i udostępnimy tę wersję jako archiwum strona CryptoKursy.pl. Kontynuując używanie CryptoKursy.pl po zmianie na to umowy, zgadzasz się na te zmiany.